ปลูกข้าว พี่ปัทมาภรณ์ | กล้าลองของดี #กรีนนาโนแคปซูล